Privacy

Dit is de privacyverklaring van Direct Result. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan door ons.

0. Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Goed voor elkaar betekent privacy voor elkaar. Als Direct Result vinden wij jouw privacy belangrijk en daarom gaan wij hier goed mee om. Wij zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, veilig bewaard worden en dat wij nooit meer informatie opvragen dan nodig is. Wij werken aan een continue verbetering van de bescherming van jouw persoonsgegevens en leven de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft, na. Middels dit privacy statement geven we jou inzicht in waarom we jouw gegevens verwerken, hoe lang we deze gegevens bewaren, wat jouw rechten zijn enzovoorts.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Direct Result Face to Face Marketing, gevestigd aan Lindengracht 76, 1015KJ te Amsterdam. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt in dat wij als organisatie bepalen welke gegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit gebeurt. In sommige gevallen schakelen wij derde partijen in om gegevens te verwerken. Wij zijn echter te allen tijde verwerkingsverantwoordelijk en die rol nemen wij serieus. Daarom maken wij strikte afspraken met die partijen en zorgen wij ervoor dat jouw privacy wordt gewaarborgd.

2. Wat zijn persoonsgegevens en wat is het verwerken ervan?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou. Met andere woorden: de gegevens moeten iets over jou zeggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Deze persoonsgegevens verwerken wij. Hoewel een verwerking nogal specifiek klinkt, is dit een breed begrip. Een verwerking is eigenlijk iedere bewerking van gegevens. Hieronder valt onder andere het raadplegen, het verzamelen, het verwijderen, het wijzigen en het gebruiken van persoonsgegevens. Met andere woorden: praktisch alles wat je met gegevens doet is een verwerking. Naast basisgegevens over jou zoals hierboven besproken, houden wij ook je voortgang bij van trainingen die je krijgt bij ons.

  Dit is wat wij van jou verwerken en bijhouden:

 • - Beeldmateriaal;
 • - Werver-ID-nummer;
 • - Voornaam, tussenvoegsels en achternaam;
 • - Geslacht;
 • - E-mail adres;
 • - Geboortedatum;
 • - Telefoonnummer;
 • - Adres;
 • - Postcode;
 • - Land;
 • - Je reisafstand van huis;
 • - In welke vestiging van ons je werkt;
 • - Begindatum dienstverband;
 • - Of je een rijbewijs hebt of niet;
 • - Of je een OV Kaart hebt of niet;
 • - Bankrekening;
 • - Je voortgang van trainingen in een digitaal dossier;
 • - BSN Nummer.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om zo veel mogelijk aan onze verplichtingen als werkgever te kunnen voldoen. Wij delen mogelijk jouw Werver-ID-nummer met opdrachtgevers, om resultaten te kunnen analyseren per ambassadeur.

4. Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

We werken met zo min mogelijk gegevens, om onze werkzaamheden toch mogelijk te maken. Wij moeten onze rechten en plichten als organisatie en werkgever nakomen. Hiervoor gebruiken we jouw gegevens. Alle manieren waarop jouw gegevens gebruikt worden staan beschreven in dit document.
Wij delen jouw gegevens met twee partijen. Twee daarvan zijn onze ICT-leverancier en de hosting partij; zij zijn beiden verantwoordelijk voor Backbone, het CRM systeem waarmee je werkt. Daarnaast gaan jouw gegevens ook naar een personeelsadministratiebedrijf. Deze zorgt ervoor dat jij jouw loon kunt ontvangen aan het einde van elke loonperiode!
(Alleen in Nederland worden gegevens ook gedeeld met vereniging DDDN, om de kwaliteit van onze werving te meten)

5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Elke 6 jaar wordt bij Direct Result de database met gegevens opgeschoond. Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen weten wanneer iemand opnieuw in dienst komt. Deze gegevens zullen alleen bij ons blijven en worden nooit aan derden verstrekt voor marketingdoeleinden. Je mag altijd een verzoek doen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken, deze aan te passen of te laten verwijderen! Dit kun je doen door te mailen naar privacy@direct-result.com
Indien je uitsluitend gesolliciteerd hebt via de website, maar (nog) niet bent gaan werken bij ons; dan wordt alleen je Naam, E-mailadres, Telefoonnummer en Motivatie bewaard om contact met je op te nemen voor de sollicitatie. Ook deze gegevens kunnen verwijderd worden indien gewenst door te mailen naar bovenstaand E-mailadres!

6. Beveiliging

Wij beschermen jouw gegevens. Dit doen wij door zowel technische als organisatorische maatregelen te treffen. Bij iedere verwerking kijken we naar het type persoonsgegeven, zijn dit gevoelige gegevens? Dan zorgen we voor een nog strengere beveiliging en zorgen we ervoor dat niet al onze medewerkers bij die gegevens kunnen. Onze IT-omgeving is te allen tijde actueel en onze mensen werken aan een continue verbetering van de beveiliging.

Voor de veiligheid van jouw en onze eigendommen, hebben wij bij alle ingangen van het pand een camera staan. Deze camera's staan gericht op de deuren van het pand. De data die opgeslagen wordt op deze camera's wordt niet gedeeld door middel van aanvragen. Deze camera's kunnen alleen door een compliance officer worden bekeken in geval van misdaad, inbraak of ongevallen.

7. Vragen of opmerkingen?

Heb je nu nog vragen, opmerkingen of feedback; of heb je het gevoel dat er iets toch niet goed beveiligd is of misbruikt wordt, neem dan contact op met onze Compliance Officer via compliance@direct-result.com

Privacy Preference Center

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?